KVKK Başvuru Formu

A. Başvuru Sahibine İlişkin Bilgiler

Ad-Soyad :
T.C. Kimlik Numarası

(T.C. Vatandaşı değilse Pasaport Numarası)

:
Telefon Numarası :
E-Posta Adresi :
İkamet Adresi :


B. Şirket İle İlişkiye Yönelik Bilgiler
Şirket ile olan ilişkinizi belirtiniz:
Müşteri>
İş Ortağı. Çözüm Ortağı
Ziyaretçi
Diğer

Şirket içerisinde iletişimde olduğunuz birimi belirtiniz:


Şirket ile hangi konuda iletişim içerisinde olduğunuzu açıklayınız:


C. Talep Konusu
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:
Başvuru Sonucundaki Bilgiler
Başvurunuza Şirket tarafından verilecek yanıtın bildirilmesini istediğiniz yöntemi belirtiniz:
E-Posta adresime gönderilmesini istiyorum.

(Bu yöntemin seçilmesi halinde size daha hızlı yanıt verilebilecektir)

Başvuru Formunda belirtmiş olduğum adresime gönderilmesini istiyorum.
Elden teslim almak istiyorum.

(Vekaleten teslim alınması halinde noter onaylı vekaletname veya Avukatlık Kanunu uyarınca düzenlenmiş Yetki Belgesi gerekmektedir.)


Başvuru Formu, Şirketimiz ile olan mevcut ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve mevzuata uygun sürede cevap verilebilmesi amacıyla düzenlenmiştir.

Hukuka aykırı olarak ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki uyuşmazlıkların bertaraf edilebilmesi ve kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak talep etme hakkını saklı tutmaktadır.

Başvuru Formu kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru veya güncel olmaması ya da eksik olması halinde, yahut yetkisiz başvuru yapılması durumunda; Şirketimiz, söz konusu yanlış veya eksiklikten dolayı sorumluluk kabul etmemektedir.


Başvuru Sahibinin
Adı-Soyadı :
Başvuru Tarihi :
İmzası :