?ade Politikas?

Giris

B?KUTU KOMB?N MODA URUNLER? T?CARET ANON?M S?RKET? (bundan sonra ?B?KUTU? veya ?Sirket? olarak an?lacakt?r.) musterilerinin tuketici olmalar? sebebiyle sahip olduklar? haklar?n? korumakta ve musteri memnuniyetine hassasiyet gostermektedir. Musterilerin Sirketten sat?n alm?s oldu?u urunlerle (?Urun? veya ?Urunler?) ilgili memnuniyetsizlik ve/veya uretimden kaynakl? herhangi bir sorun, Sirkete bildirildi?inde en k?sa surede cozume kavusturulmak icin caba sarf edilecektir.

Musterilerin, Sirketten sat?n alm?s oldu?u Urunlere yonelik herhangi bir sebepten iade hakk?n? kullanmas? asa??da yer alan sart ve kosullara tabi olacakt?r.

Kosullar

  1. ?ade edilecek Urunlerin, teslimat esnas?nda duzenlenmis olan belgeler (fis/fatura ve sevk irsaliyesi vb.) ile birlikte eksiksiz ve hasars?z bir sekilde iade edilmesi gerekmektedir.
  2. Kullan?lm?s veya hasar gormus ya da iade suresi gecmis Urunlerin iadesi kabul edilmemektedir.
  3. Sirket ile Musteri aras?ndaki sozlesmeden do?an hukuki iliski mesafeli sat?s olarak nitelendirilmektedir ve Mesafeli Sat?s Sozlesmeleri Yonetmeli?inde belirtilen hukumleri kapsam?nda de?erlendirilmektedir.
  4. Musteri teslim ald??? Urunu teslim tarihini izleyen 14 (on dort) gun icerisinde Sirkete iade edebilecektir. Bu sureyi asan iade talepleri Sirket taraf?ndan kabul edilmeyebilecektir.
  5. ?ade edilmek istenen Urun, Musteri taraf?ndan teslim al?nd??? sekilde eksiksiz ve hasars?z olarak Sirkete teslim edilmelidir.
  6. ?ade edilmek istenen Urunun ambalaj? ac?lm?s olsa bile etiketleri c?kar?lmam?s/kopar?lmam?s olmal?d?r. Sirket, etiketi bulunmayan veya barkodu zarar gormus Urunleri iade almaktan imtina edebilir.
  7. ade edilmek istenen Urun, Sirketin anlasmal? oldu?u kargo firmalar? vas?tas?yla gonderildi?i takdirde kargo ucreti Sirket taraf?ndan kars?lanacakt?r.
  8. ?ade olarak Sirkete gonderilen Urunler, Sirket taraf?ndan kontrol edilecektir. Herhangi bir sekilde eksiklik veya hasar tespit edilmesi ya da Urunun kullan?ld???n?n belirlenmesi yahut bunlarla s?n?rl? olmamak kayd?yla di?er iade kosullar?na ayk?r?l?k mevcut olmas? halinde iade talebi Sirket taraf?ndan kabul edilmeyebilecektir.
  9. Musteri taraf?ndan iade edilen Urunlerin iade kosullar?na uymas? ve iade talebinin Sirket taraf?ndan kabulu halinde, varsa odenmis bedellere yonelik geri odemeler iade talebinin kabul tarihini izleyen 3 (uc) is gunu icerisinde bankaya iletilmektedir. ?ade edilen tutarlar?n kredi kartlar?na yans?ma suresi ise 1-3 is gunu aras?nda de?isebilmekte olup banka kartlar?nda bu sure uzayabilmektedir. Banka uygulamalar?na gore taksitli olarak gerceklestirilen odemeler taksitli sekilde iade edilebilmektedir.


Urun ?ade Adresi

B?KUTU Kombin Moda Urunleri Ticaret Anonim Sirket Seyrantepe Mah. ?.Karao?lano?lu Cad. Gulendam Sok. No: 6/4 Ka??thane, ?stanbul

Detayl? bilgi ve destek icin info@bikutukombin.com adresine e-posta gonderebilirsiniz.